Apie mShop.lt

Dėl COVID-19 viruso informuojame, kad karantino metu mūsų el. parduotuvė veiks įprastu režimu.
Visus marškinėlius pagaminsime ir išsiųsime per 1-2 d.d. (nebent prie jūsų užsakyto modelio yra nurodytas kitas gamybos terminas).
Patalpas vediname, prekes dezinfekuojame, dirbame su pirštinėmis. Irengėme bekontaktę atsiemimo vietą.
Viskas aukštame lygyje. 🙂

Ilgametę dabo patirtį turinti UAB Šilkografijos spaudos centras , teikianti šilkografinės spaudos paslaugas įmonėms ir užsiimanti reklaminių drabužių gamyba, pristato naują projektą
mShop.lt, kuriame kiekvienas žmogus, kiekviena įmonė ir organizacija greitai ir patogiai  gali įsigyti:

  • Drabužius skirtus reklamai : marškinėliai, džemperiai, bliuzonai, kepurės ir sportinės aprangos.
  • Reklaminius maišelius su Jūsų logotipu, paveikslėliu ar užrašu.
  • Marškinėlių, džemperių, maišelių su Lietuvos atributika.
  • Taip pat galime spausdinti ant Jūsų produkcijos
Dėl vienetinių užsakymų ir konsultacijų parašykite mums el. paštu: dizainas@silkprint.lt
Dėl didesnių užsakymų ir konsultacijų kreipkitės el. paštu: info@silkprint.lt
 

TIESIAI IŠ SPAUSTUVĖS, todėl GEROMIS KAINOMIS!

1. SĄVOKOS:
1.1 Svetainė – interneto mshop.lt parduotuvė, kuri yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.mshop.lt
1.2 Paskyra – MSHOP.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
1.3 Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;
1.4 Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
1.5 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
1.6 Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
1.7 Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
1.8 Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
1.9 IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.2 Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.
2.3 Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
2.4 Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai gali susipažinti www.mshop.lt/privatumo-politika/ adresu.
2.5 Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai MSHOP.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas.
2.6 Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninis paštą, bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.

3 ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
3.1 Mshop.lt yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, telefono numeris, , elektroninio pašto adresas, IP adresas.
3.2 Siekdamas tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.
3.3 Ar sutinkate, kad į jūsų kompiuterį būtų įrašyti Slapukai, skirti Svetainės lankytojų skaičiui apskaičiuoti, Jūsų interesus atitinkančiam Svetainės turiniui sukurti ir Jūsų lankomumo istorijai išsaugoti? Jeigu sutinkate, prašau savo sutikimą išreikšti varnele. Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: info@mshop.lt

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo-pardavimo Taisyklės (toliau – Sąlygos) nustato Pirkėjo ir UAB „Dagiva“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant, o Pardavėjui parduodant prekes elektroninėje parduotuvėje Mshop.lt.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje Mshop.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, užsako prekes ir už jas apmoka, bei galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
2.2. Kiekviena sutartis, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma UAB „Dagiva“ duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje Mshop.lt, vadovaudamasis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos nustatytais teisės aktais.
3.2. Pirkėjas gali turėti kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes per 24 valandas nuo užsakymo pateikimo elektroninėje parduotuvėje Mshop.lt, pasirinkęs vieną iš apmokėjimo būdų.
4.2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas.
4.3. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna mokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo užsakymo padarymo. Per šį terminą negavus mokėjimo pavedimo patvirtinimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės Mshop.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve Mshop.lt.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be išankstinio įspėjimo.
5.3. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektronine parduotuve Mshop.lt.
6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
6.3. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms iš anksto aplinkybėms ir negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytas prekes, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekės Pirkėjo sąskaita Lietuvos teritorijoje pristatomos per Kurjerių tarnyba arba Lietuvos paštą. Kai užsakytų prekių vertė viršija 150,00 Lt sumą, prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
7.2. Prekes Pirkėjas gali atsiimti Pardavėjo nurodytu adresu, tokiu atveju Prekių pristatymas nieko nekainuoja.
7.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 3-14 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes, jei nenurodytas kitas prekės pristatymo terminas. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Pagal Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie ūkio ministerijos nurodymą – Nekeičiamos ir negrąžinamos tinkamos kokybės ne maisto prekės – fotografijos ir kinematografijos prekės, spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai, kurios buvo specialiai pagamintos pagal Kliento reikalavimus arba individualiai pritaikytos.

8.2. Individualiai pagamintas prekes ar dalį prekių Pirkėjas gali grąžinti tik tuo atveju, jei jos yra nekokybiškos dėl pardavėjo (Gamintojo) klaidos ar kaltės.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už pirkimo metu pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pirkimo metu pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
9.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve Mshop.lt, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas – užsakymo pateikimu metu paspaustas mygtukas PIRKTI ir pažymėjimas Sutinku su Taisyklėmis & sąlygomis, turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme).
9.4. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo duomenis prie elektroninės parduotuvės ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
9.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

Nemokamas prekių atsiėmimas Vilniuje – NEMOKAMAI

Prekes galite nemokamai atsiimti po mūsų pranešimo Kalvarijų g. 125 ( „Sigmos“ vidinė teritorija, 3-ias korpusas, 2 įėjimas, 3 aukštas)

Prekių pristatymas per kurjerį visoje Lietuvoje – 3.5 €
Prekę pristato kurjeris, užsakovo nurodytu adresu. Užsakymai dažniausiai paruošiami siuntimui per 1-2 dienas. Prekių pristatymas 1-3 dienos renkantis siuntimą kurjeriu.

Prekių pristatymas į Europos Sąjungos valstybes – 12 €
Užsakymas bus išsiųstas paštu. Užsakymas pasieks Jus po 7 – 14 dienų, po Jūsų padaryto užsakymo apmokėjimo.

Plačiau:
Mob. +370 671 24499
El.paštas: info@mshop.lt

UAB “Šilkografijos spaudos centras”

Įmonės kodas: 303165960
PVM mok.kodas: LT10008537411

Biuras-Užsakymai-Gamyba
Adresas: Kalvarijų g. 125   ( „Sigmos“ vidinė teritorija, 3-ias korpusas, 2 įėjimas, 3 aukštas), Vilnius
Mob. +370 67124499
El.paštai mūsų:
Dėl vienetinių užsakymų – dizainas@silkprint.lt
Dėl didesnių užsakymų – info@silkprint.lt

Darbo laikas :

PR-KETV : 8.00-16.30

PENKT. : 8.00-15.30

Didžioji dalis produktų su mūsų dizainais yra gaminami šilkografijos būdu – tai geriausias metodas didesniems užsakymams dėl savo efektyvumo ir geros kokybės.

Kitas mūsų naudojamas spaudos tipas – DTG (tiesioginė spauda ant tekstilės). Šį tipą naudojame mažesniems, vienetiniams užsakymams, ir tada, kai dizainas turi daug spalvų bei kompleksijos.

Taip pat naudojame Lipdukus. Lipdukai ant tekstilės yra geriausias sprendimas mažiems užsakymams, kai dizainas yra kelių spalvų, kaip pavyzdžiui marškinėliai su užrašais.

mShop siūlo nemokamą vietą Jūsų drabužių e-parduotuvei mūsų svetainėje. Apie šią programą galite daugiau sužinoti šiame puslapyje. Dizainą ant savo pasirinkto produkto įkėlę galėsite atsipalaiduoti, o mes pasirūpinsim gamyba, bei prekės pristatymu pirkėjams.

Ši programa kol kas yra uždara ir veikia pakvietimo principu.

Ne ant visų daiktų galime uždėti kokybišką spaudą. Suteikiame garantiją dėl spaudos kokybės ir ilgaamžiškumo tik ant tų daiktų, kuriuos siūlome mūsų el. parduotuvėje. Dėl kitų daiktų, ant kurių nesame spausdinę, negalime garantuoti – reikėtų žiūrėti kiekvienu atveju atskirai.

Tiesiog užpildykite žemiau esančią užklausos formą, arba atsiųskite paklausimą el. paštu:

Ne ant visų daiktų galime uždėti kokybišką spaudą. Suteikiame garantiją dėl spaudos kokybės ir ilgaamžiškumo tik ant tų daiktų, kuriuos siūlome mūsų el. parduotuvėje. Dėl kitų daiktų, ant kurių nesame spausdinę, negalime garantuoti – reikėtų žiūrėti kiekvienu atveju atskirai.

Tiesiog užpildykite žemiau esančią užklausos formą, arba atsiųskite paklausimą el. paštu: dizainas@silkprint.lt

100% Saugus apmokėjimas

Sumokėkite už prekes su paySera

© mShop 2020 visos teisės saugomos.